El Vídeo del Papa

 

El Vídeo del Papa -12:
Què és ser catequista per al Papa Francesc?

Resem pels catequistes, cridats a proclamar la Paraula de Déu: perquè siguin testimonis d’ella amb valentia, creativitat i amb la força de l’Esperit Sant.

Papa Francesc – desembre 2021


Els catequistes tenen una missió insubstituïble en la transmissió i aprofundiment de la fe.

El ministeri laïcal del catequista és una vocació, és una missió. Ser catequista vol dir que un ‘és catequista’, no ‘treballa de catequista’. És tot una manera de ser, i calen bons catequistes que siguin alhora acompanyants i pedagogs.

Calen persones creatives que anunciïn l’Evangeli, però que ho anunciïn, no dic amb sordina però no amb botzina, sinó amb la seva vida, amb dolcesa, amb un llenguatge nou i obrint camins nous.

I en tantes diòcesi, en tants continents, l’evangelització fonamentalment està en mans d’un catequista.

Donem les gràcies als catequistes, a les catequistes, per l’entusiasme interior amb que viuen aquesta missió a el servei de l’Església.

Resem junts pels catequistes, cridats a proclamar la Paraula de Déu: perquè siguin testimonis d’ella amb valentia, amb creativitat, amb la força de l’Esperit Sant, amb alegria i amb molta pau.


Escriure un comentari