Càritas UPA Pilar-Magdalena
Càritas Parroquial
Vida Creixent
Pastoral de la Salut
Grups de Jesús
Cor Jove
Apostolat Divina Misericòrdia
Grup de catequistes
Equip de comunicació