PREGÀRIA

 • Espai Orant comunitari
 • Adoració del Santíssim en silenci
 • Res de la Coroneta Divina Misericòrdia

ESPIRITUALITAT

 • Recés mensual

FORMACIÓ / REFLEXIÓ

Cursos bíblics
Cursets Facebook i Zoom
Catequesi d’infants
Catequesi de confirmació
Reforç escolar
Classes de català i castellà per adults
Tertúlies

SERVEIS:

 • Administració econòmica
 • Arxiu Parroquial
 • Sagristia
 • Acollida a les misses
 • Despatx parroquial
 • Catequesi d’infants
 • Catequesi de confirmació
 • Acollida i escolta personal
 • Reforç escolar
 • Classes de català/castellà per adults
 • Webs i Facebook
 • Comunitat P. Palau -Carmelites Misioneres- Lleida