IMG_2734-COLLAGE
IMG_8772-COLLAGE

LA NOSTRA MISSIÓ:

Estimar Déu i els altres i fer deixebles de Jesús.

LA NOSTRA VISIÓ:

Ser una comunitat de deixebles de Jesús, que renovada per l’Esperit Sant i inspirada en l’Evangeli, és orant, oberta, acollidora, fraterna, caritativa i evangelitzadora, testimoni en el nostre barri de fe viva en Déu.

ELS NOSTRES VALORS:

  • fe
  • esperança
  • caritat
  • acollida
  • obertura
  • renovació pastoral