HISTÒRIA PARRÒQUIES:

 • Ntra. Sra. del Pilar
 • Sta. María Magdalena

GRUPS PARROQUIALS:

 • Càritas Parroquial
 • Vida Creixent
 • Pastoral de la Salut
 • Grups de Jesús
 • Cor Jove
 • Apostolat Divina Misericòrdia
 • Grup de catequistes
 • Equip de comunicació

ORGANIGRAMES:

 • Equip de preveres i Animadora de Comunitat
 • Equip de Renovacio Pastoral (ERePa)
 • Consell Parroquial