[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -26 DE MAIG DE 2024

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 26 de maig de 2024): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Mt 28,16-20 En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure’l es prosternaren. Alguns, però, dubtaren. Jesús s’hi acostà i els digué: «Déu…

“Viure l’Evangeli avui!” – Diumenge 26 de maig de 2024 – Per: Gemma Naranjo+ “Imatge d’Art” d’Amadeu Bonet…

Imatge d’Art:  Amadeu Bonet         Per: Gemma Naranjo   Mt 28,16-20 “ Viure l’Evangeli avui”Diumenge de la Santíssima Trinitat (26 de maig de 2024) “Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -19 DE MAIG DE 2024

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 19 de maig de 2024): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Jn 20,19-23 Al capvespre d’aquell mateix dia, que era diumenge, els deixebles, per por dels jueus, tenien tancades les portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar, es posà al mig i els digué:…

“Viure l’Evangeli avui!” – Diumenge 12 de maig de 2024. Per: Mn. Carles Sanmartín + “IMATGE D’ART” d’Amadeu Bonet…

  Per: Mn. Carles Sanmartín Viure l’Evangeli avui.  L’Ascensió del Senyor   (Mc 16,15-20) Després d’un temps durant el quals Jesús Ressuscitat va anar trobar els seus deixebles per confirmar-los en la fe, arriba el moment que ja retorna a Déu Pare del qui havia sortir. Com va ser la seva ascensió i en què va…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -12 DE MAIG DE 2024

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 12 de maig de 2024): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Mc 16,15-20 En aquell temps, Jesús s’aparegué als onze i els digué: «Aneu per tot el món i anuncieu a tothom la Bona Nova de l’Evangeli. Els qui creuran i es faran batejar, se salvaran;…