[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -4 DE JUNY DE 2023

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 4 de juny de 2023): Les obres s’inspiren en aquestes idees:  Evangeli Joan 3,16-18 Déu estima tant el món, que ha donat el seu fill únic, perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu envià el seu Fill al…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -28 DE MAIG DE 2023

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 28 de maig 2023): Les obres s’inspiren en aquestes idees:  Evangeli Joan 20,19-23   El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per  por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres». Després els ensenyà…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -21 DE MAIG DE 2023

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 21 de maig 2023): Les obres s’inspiren en aquestes idees:  Evangeli Mt 28,16-20 En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat.     En veure’l es prosternaren. Alguns, però, dubtaren. Jesús s’acostà i els digué: «Déu…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -14 DE MAIG DE 2023

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 14 de maig 2023): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Evangeli Joan 14, 15-21 En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Si m’estimeu, guardareu els meus manaments; jo pregaré el Pare, que us donarà un altre Defensor, l’Esperit de la veritat, perquè es quedi amb…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -7 DE MAIG DE 2023

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 7 de maig 2023): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Evangeli Joan 14,1-12 En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Que els vostres cors s’asserenin. Confieu en Déu, confieu també en mi. A casa del meu Pare hi ha lloc per a tots: si no…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -30 D’ABRIL DE 2023

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 30 d’abril de 2023): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Evangeli Jo 10,1-10 En aquell temps, Jesús parlà així: «Us ho dic amb tota veritat: el qui no entra per la porta al corral de les ovelles, sinó que salta per un altre indret, és un…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -23 D’ABRIL DE 2023

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 23 d’abril de 2023): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Evangeli Lc 24,13-35 Aquell mateix diumenge dos dels deixebles de Jesús se n’anaven a un poble anomenat Emaús, a onze quilòmetres de Jerusalem, i conversaven entre ells comentant aquests incidents. Mentre conversaven i discutien, Jesús mateix…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -16 D’ABRIL DE 2023

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 16 d’abril de 2023): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Evangeli Jn 20,19-31   El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres». Després els…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -9 D’ABRIL DE 2023-DIUMENGE DE RESURRECCIÓ- PER AMADEU BONET I BOLDÚ…

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 9 d’abril de 2023): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Jn 20,1-9 El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de matí, quan encara era fosc, i veié que la pedra havia estat treta de l’entrada del sepulcre. Ella se’n va corrents a trobar Simó Pere…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -2 D’ABRIL DE 2023-DIUMENGE DE RAMS- PER AMADEU BONET I BOLDÚ…

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 2 d’abril de 2023): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Mt 21,1-11 Quan eren prop de Jerusalem, arribaren a Betfagé, a la muntanya de les Oliveres. Allà Jesús envià dos deixebles amb aquest encàrrec: «Aneu al poble d’aquí al davant, i trobareu tot seguit una somera…