[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -9 DE JUNY DE 2024

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 9 de juny de 2024): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli  Mc 3,20-35 En aquell temps Jesús entrà a casa amb els deixebles, i tornà a reunir-s’hi tanta gent que no els quedava temps ni de menjar. Quan els seus sentiren dir el que feia hi…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -2 DE JUNY DE 2024

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 2 de juny de 2024): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Mc 14,12-16.22-26 El primer dia dels Àzims, quan la gent immolava l’anyell pasqual, els deixebles digueren a Jesús: «On voleu que anem a preparar-vos el lloc perquè puguem menjar l’anyell pasqual?». Ell envià dos dels…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -26 DE MAIG DE 2024

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 26 de maig de 2024): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Mt 28,16-20 En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure’l es prosternaren. Alguns, però, dubtaren. Jesús s’hi acostà i els digué: «Déu…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -19 DE MAIG DE 2024

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 19 de maig de 2024): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Jn 20,19-23 Al capvespre d’aquell mateix dia, que era diumenge, els deixebles, per por dels jueus, tenien tancades les portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar, es posà al mig i els digué:…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -12 DE MAIG DE 2024

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 12 de maig de 2024): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Mc 16,15-20 En aquell temps, Jesús s’aparegué als onze i els digué: «Aneu per tot el món i anuncieu a tothom la Bona Nova de l’Evangeli. Els qui creuran i es faran batejar, se salvaran;…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -5 DE MAIG DE 2024

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 5 de maig de 2024): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Jo 15,9-17 En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo us estimo tal com el Pare m’estima. Manteniu-vos en l’amor que us tinc. Si observeu els meus manaments, us mantindreu en l’amor que us…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -28 D’ABRIL DE 2024

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 28 d’abril de 2024): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Jo 15,1-8 En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo soc el cep veritable, i el meu Pare és el vinyater. La sarment que no dona fruit en mi el Pare la talla, i la…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -21 D’ABRIL DE 2024

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 21 d’abril de 2024): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Jo 10,11-18 En aquell temps, Jesús parlà així: «Jo soc el bon pastor. El bon pastor dona la vida per les seves ovelles. El qui no és pastor, sinó que treballa només a jornal, quan veu…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -14 D’ABRIL DE 2024

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 14 d’abril de 2024): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Lc 24,35-48 En aquell temps els deixebles contaven el que els havia passat pel camí, i com havien reconegut Jesús quan partia el pa. Mentre parlaven d’això, Jesús mateix es presentà enmig d’ells i els digué:…