[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -21 DE MAIG DE 2023

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 21 de maig 2023): Les obres s’inspiren en aquestes idees:  Evangeli Mt 28,16-20 En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat.     En veure’l es prosternaren. Alguns, però, dubtaren. Jesús s’acostà i els digué: «Déu…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -14 DE MAIG DE 2023

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 14 de maig 2023): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Evangeli Joan 14, 15-21 En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Si m’estimeu, guardareu els meus manaments; jo pregaré el Pare, que us donarà un altre Defensor, l’Esperit de la veritat, perquè es quedi amb…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -7 DE MAIG DE 2023

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 7 de maig 2023): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Evangeli Joan 14,1-12 En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Que els vostres cors s’asserenin. Confieu en Déu, confieu també en mi. A casa del meu Pare hi ha lloc per a tots: si no…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -30 D’ABRIL DE 2023

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 30 d’abril de 2023): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Evangeli Jo 10,1-10 En aquell temps, Jesús parlà així: «Us ho dic amb tota veritat: el qui no entra per la porta al corral de les ovelles, sinó que salta per un altre indret, és un…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -23 D’ABRIL DE 2023

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 23 d’abril de 2023): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Evangeli Lc 24,13-35 Aquell mateix diumenge dos dels deixebles de Jesús se n’anaven a un poble anomenat Emaús, a onze quilòmetres de Jerusalem, i conversaven entre ells comentant aquests incidents. Mentre conversaven i discutien, Jesús mateix…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -16 D’ABRIL DE 2023

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 16 d’abril de 2023): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Evangeli Jn 20,19-31   El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres». Després els…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -9 D’ABRIL DE 2023-DIUMENGE DE RESURRECCIÓ- PER AMADEU BONET I BOLDÚ…

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 9 d’abril de 2023): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Jn 20,1-9 El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de matí, quan encara era fosc, i veié que la pedra havia estat treta de l’entrada del sepulcre. Ella se’n va corrents a trobar Simó Pere…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -2 D’ABRIL DE 2023-DIUMENGE DE RAMS- PER AMADEU BONET I BOLDÚ…

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 2 d’abril de 2023): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Mt 21,1-11 Quan eren prop de Jerusalem, arribaren a Betfagé, a la muntanya de les Oliveres. Allà Jesús envià dos deixebles amb aquest encàrrec: «Aneu al poble d’aquí al davant, i trobareu tot seguit una somera…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -19 DE MARÇ DE 2023- PER AMADEU BONET I BOLDÚ…

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 26 de març de 2023): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Jo 11,1-45 Un home que es deia Llàtzer estava malalt. Era de Betània, el poble de Maria i de la seva germana Marta. Maria era la qui va ungir el Senyor amb perfum i li…

[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -19 DE MARÇ DE 2023- PER AMADEU BONET I BOLDÚ…

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 19 de març de 2023): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Jo 9,1-41 En aquell temps, Jesús veié tot passant un cec de naixement. Els deixebles li preguntaren: «Rabí, qui va pecar, que naixés cec aquest home, ell o els seus pares?». Jesús contestà: «Això no…