[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -2 D’ABRIL DE 2023-DIUMENGE DE RAMS- PER AMADEU BONET I BOLDÚ…

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 2 d’abril de 2023): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Mt 21,1-11 Quan eren prop de Jerusalem, arribaren a Betfagé, a la muntanya de les Oliveres. Allà Jesús envià dos deixebles amb aquest encàrrec: «Aneu al poble d’aquí al davant, i trobareu tot seguit una somera…

“Viure l’Evangeli avui!” -Diumenge- 2 d’abril de 2023- Diumenge de Rams Per: Joan Viñas Salas + “IMATGE D’ART” d’Amadeu Bonet…

Per: Joan Viñas Salas. Comentari Evangeli diumenge 2 d’abril de 2023 Diumenge de Rams Pare, que es faci la teva voluntat i no la meva Aquest diumenge es llegeix la Passió segons Sant Mateu. És bo entrar en les escenes que se’ns relaten; fer-s’hi present, acompanyar a Jesús en tot el seu camí vers la…