[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” – 3 DE JULIOL 2022- PER AMADEU BONET I BOLDÚ…

  Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 3 de Juliol 2022): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Jesús designà setanta-dos deixebles, i els envià que s’avancessin de dos en dos cap a cada poble i a cada lloc on ell mateix havia d’anar.  Els deia: «Hi ha molt a segar i pocs segadors: demaneu a l’amo dels sembrats…