Vida Creixent!!!

Vida Creixent: Vida que segueix,… Vida que no s’atura… . Vida que vol viure amb plenitut… Vida que encara que amb mancances i febleses, vol i desitja viure tots els moments per donar alabança i glòria a Déu. Encara que tot el que faci sigui insignificant als ulls del poble, però útil i agradable als ulls del Bon Déu. Gent gran… no podem fer gran cosa…