[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -28 D’ABRIL DE 2024

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 28 d’abril de 2024): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Jo 15,1-8 En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo soc el cep veritable, i el meu Pare és el vinyater. La sarment que no dona fruit en mi el Pare la talla, i la…