[L’EVANGELI DES DE L’ART]: “UNA MIRADA ARTÍSTICA A L’EVANGELI DEL DIUMENGE” -24 DE MARÇ DE 2024

      Amadeu Bonet i Boldú   (Diumenge 24 de març de 2024): Les obres s’inspiren en aquestes idees: Evangeli Mc 11,1-10 Quan s’acostaven a Jerusalem, vora Betfagé i Betània, cap a la muntanya de les Oliveres, Jesús envià dos dels seus deixebles amb aquest encàrrec: «Aneu al poble d’aquí al davant, i així que…

“Viure l’Evangeli avui!” -Diumenge 24 de març de 2024- Per: Joan Viñas Salas + “IMATGE D’ART” d’Amadeu Bonet…

Per: Joan Viñas Salas. Comentari Evangeli diumenge de Rams Passió de nostre Senyor Jesucrist Mt. 14, 1-15,47 Déu meu, Déu meu, ¿Per què m’heu abandonat?   Desprès de celebrar avui l’entrada de Jesús a Jerusalem muntat en un pollí i aclamat per la gent, en l’Evangeli del dia ens presenta la seva passió i mort.…