Pastoral de la Salut

Pastoral de la Salut Parroquial.    La Pastoral de la Salut parroquial és la presència de la Comunitat Eclesial en cada barri i en cada lloc on la persona necessiti el consol en moments de fragilitat. L’Església és, transmissora del missatge evangèlic,  en situacions de vulnerabilitat de l’ésser humà com la malaltia, el sofriment i…