“NOVENA” A LA MARE DE DÉU DEL CARME – Lleida 14 de juliol de 2022- “ FELIÇOS ELS QUI TREBALLEN PER LA PAU; DÉU ELS ANOMENARÀ FILLS SEUS “ (Mt 5, 9)

“Sortosos els qui treballen per la pau… Déu els anomenarà fills seus “   El propossat divendres dia 14, Mn Carles Sanmartín va participar a la novena del Carme, celebrada en aquesta parròquia de Lleida. Diversos preveres van anar oferint  cada dia comentaris a cadascuna de les Benaurances de Jesús. Us oferim le meditació que va oferir el…