[VÍDEOS] CELEBRACIÓ DEL SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ A L’ESGLÉSIA DEL PILAR DE LLEIDA

Hem tractat d’assenyalar els moments més significatius d’aquesta important celebració. Entrada… L’Esperit del Senyor… En el nom del Pare… Proclamació de la Pimera lectura per MARÍA Proclamació  de la segona Lectura i Al.leluia per ADELA Proclamació de l’Evangeli, per Mn Joaquim Mesalles Presentació dels confirmants per Mn Carles, i Homilía del Bisbe Salvador Preguntes del…